Privacyverklaring Unloop

Wij zijn ervan bewust dat jij je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Om onze dienstverlening op een goede manier vorm te geven, ontkomen wij er namelijk niet aan om een aantal (persoons)gegevens van je op te slaan. In deze verklaring laten wij je weten welke gegevens we verzamelen als je gebruik maakt van onze website en van onze dienstverlening, waarom we deze gegevens verzamelen en welke rechten je hebt.

Privacyverklaring Unloop

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 18 augustus 2021.

Wij zijn ervan bewust dat jij je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Om onze dienstverlening op een goede manier vorm te geven, ontkomen wij er namelijk niet aan om een aantal (persoons)gegevens van je op te slaan. In deze verklaring laten wij je weten welke gegevens we verzamelen als je gebruik maakt van onze website en van onze dienstverlening, waarom we deze gegevens verzamelen en welke rechten je hebt.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Unloop (hierna te noemen: “Unloop”. Je dient je ervan bewust te zijn dat Unloop niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website en/of dienstverlening geef je aan ons privacybeleid te accepteren.

Unloop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en dienstverlening en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verzamelen van (persoons)gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer je jezelf aanmeldt voor een van onze diensten kunnen wij je vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst adequaat te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Unloop of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonsgegevens waarover wij mogelijk beschikken.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. Ook deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Unloop of die van een derde partij. Wij zullen ook deze gegevens niet combineren met andere persoonsgegevens waarover wij mogelijk beschikken.

Doelen

We verzamelen of gebruiken geen gegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

  • voor- en achternaam
  • geboortedatum
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • overige persoonsgegevens die verstrekt worden door bijvoorbeeld een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Verwerking (persoons)gegevens

Voor de volgende doelen:

  • het verzenden van informatie over onze events
  • het afhandelen van betalingen
  • bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of onder de aandacht te brengen
  • informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming is geen doel

Unloop neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Unloop) tussen zit.

Bewaring

Hoe lang we (persoons)gegevens bewaren

Unloop bewaart jouw (persoons)gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Bewaartermijn: tenminste voor de periode waarin je geregistreerd staat als klant en uiterlijk tot het moment waarop je expliciet een wijzigings- of verwijderverzoek hebt ingediend. Wij willen onze (oud) en potentiële klanten op een zo persoonlijk mogelijke manier bedienen. Hierdoor vinden wij het belangrijk om hen te voorzien van relevante informatie over onze de dienstverlening. Maatwerk dienstverlening is een essentieel onderdeel van onze propositie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Unloop deelt jouw (persoons)gegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven en instellingen die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om zorg te dragen voor een adequaat beveiligingsniveau, opdat jouw (persoons)gegevens vertrouwelijk blijven. In dit geval blijft Unloop jegens jou verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Unloop jouw (persoons)gegevens alleen aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming. In enkele gevallen kunnen jouw (persoons)gegevens intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te waarborgen.

Cookies

Wat zijn cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in de behoefte van onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Onze website maakt gebruik van zgn. “cookies”. Unloop gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Waarvoor worden ze gebruikt

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Unloop en heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand naar jou of door jou genoemde andere(n) te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@Unloop.nl.

Identiteitsbewijs

Om er zeker van te zijn dat bovenstaand verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachten

Unloop wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Unloop neemt de bescherming van jouw (persoons)gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw (persoons)gegevens tegen te gaan.

Contact

We controleren regelmatig of wij aan het in deze privacyverklaring vastgelegde privacybeleid blijven voldoen. Als je vragen hebt over ons privacybeleid of als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de onderstaande contactgegevens.
Contactgegevens:
Unloop B.V.
Centraalspoor 7
3994 VA Houten
info@Unloop.nl

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze site en onze dienstverlening. Eventuele veranderingen van de site en/of onze dienstverlening en/of wetswijzigingen, kunnen leiden tot wijzigingen van ons privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen.

Meer weten? Neem gerust contact op

Bevestig je E-mail

We hebben je een e-mail gestuurd om je inschrijving te bevestigen. Voltooi je inschrijving door op de bevestigingslink in de e-mail te klikken.