Consultancy in de Vitale Sectoren

Begeleiding van leiders en teams op weg naar duurzame resultaten

Onze consultancydiensten:

 (her) start van een verandering

coaching

interim-management

Organisatiebegeleiding in de vitale sectoren

We begeleiden leiders en hun teams om doorbraken te realiseren voor mens en maatschappij. Als het nodig is vervullen we soms zelf de rol van interim-manager. Onze trajecten zijn altijd maatwerk. Lastige en uitdagende trajecten gaan we niet uit de weg. Daar komen we graag ons bed voor uit. Onderstaand een greep uit de mogelijkheden:

(Her)start jouw organisatieverandering

Je staat aan de vooravond van een organisatieverandering of de beoogde verandering stagneert. Je wilt je aanpak verbeteren en als veranderteam groeien, dan ben je bij ons aan het juiste adres. In twee dagen gaan we samen aan de slag aan de hand van ons 5C model. We gaan in gesprek over hoe jullie de verbinding tussen inhoud, proces en de dynamiek van veranderingen gaan verbeteren. We verdiepen de thema’s commitment, compassie, conflict, creatie en coalitie uit het 5C model. Na 2 intensieve dagen ben je uitgerust om de volgende stap te maken. De (her)start dagen kunnen plaatsvinden in het klooster in Werkhoven of een door jullie geregelde passende locatie.

Coaching bij organisatieverandering

Als leider in een organisatieverandering zoek je iemand die jou veiligheid geeft en uitdaagt om het best mogelijke resultaat te halen. Op basis van jouw vraag bepalen we samen de focus en de duur van de coaching. In de praktijk zien we dat er vaak zowel behoefte is aan veranderkundige coaching als reflectie op persoonlijk leiderschap. In de coaching richten we ons op de wijze hoe je sturing en support geeft op het niveau van de inhoud, proces en de dynamiek van de verandering. We gaan in gesprek over wat het effect van jouw aanpak is op anderen en hoe jij omgaat met alles wat er op jou afkomt.

Interim-management

Soms ontbreekt het in een organisatie aan voldoende of voldoende goede veranderleiders. Naast coaching kunnen wij interim-management bieden. We kunnen de rol van teamleider of afdelingsmanager of programmamanager op ons nemen. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is onze focus om niet alleen op de korte termijn resultaten te boeken maar ook de structurele rol van leiderschap te verbeteren. Het inwerken, overdragen van de rol als veranderleider staat bij ons centraal in de aanpak.

Onderstaand een greep uit trajecten die onze mensen hebben begeleid

Banken en verzekeraars

 • ABN-AMRO:  Begeleiden teams en hun managers om te voldoen aan de criteria om terug te keren naar de markt
 • New 10:  Begeleiding van directie en teamleiders op het gebied van leiderschap en organisatieverandering

Energie

 • Stedin: Begeleiding van de IT directie in het ontwikkelen van hun veranderaanpak
 • Eneco: Versnelling energietransitie door verbeteren portfoliomanagement bij Energy Trade

Overheid

 • IND: Begeleiding teammanagers bij verbeteren kwaliteit en snelheid beoordeling verblijfsvergunningen
 • UWV: Begeleiding analistenteam en hun manager in versnelling implementatie wetgeving
 • NFI: Begeleiding productteams en management in doorontwikkeling digitale sporen platform Hansken

Onderwijs

 • AVANS Hogeschool: Begeleiding implementatie SEPA wetgeving
 • Inspectie onderwijs: Begeleiding implementatie kwartaalcyclus IT werkzaamheden

Overig

 • Container Centralen: Begeleiding van directie in hun veranderaanpak
 • Consumentenbond: Begeleiding ontwikkeling nieuwe ontwikkelaanpak

Meer weten? Neem gerust contact op

Bevestig je E-mail

We hebben je een e-mail gestuurd om je inschrijving te bevestigen. Voltooi je inschrijving door op de bevestigingslink in de e-mail te klikken.